Aydınlatma Metni

Columbia Internet Sitesi

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Gözalan, Müşteri ve Potansiyel Müşterilerinin kişisel verilerinin güvenliliğini ve gizliliğini önemsemektedir. Gözalan Şirketler Grubu bünyesinde yer alan şirketler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.

1.       Veri Sorumlusu

‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın uygulanması bakımından Columbia mağaza, Columbia Dünyası programına katılım sağlayan franchise bayiler ve www.columbia.com.tr internet sitesinde geçerli olan Columbia Kart’ın kullanımına bağlı olarak toplanan kişisel veriler bakımından Gözalan Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. (“Gözalan”) “veri sorumlusu” olacaktır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde anonim şirket olarak kurulmuş ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 7077-5 sicil numarası ile kayıtlı, 0410071620700019 Mersis Numaralı, şirket merkezi Karayolları Mah. 563 Sk. No:1A/A Küçükköy-Gaziosmanpaşa/İSTANBUL adresinde bulunan Gözalan Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.’dir.

2.       İşlenen Kişisel Veriler

Tarafınıza ait kişisel veriler, öncelikli olarak ad, soyad, e-posta ve cep telefonu numarası gibi iletişim bilgileri, şehir, cinsiyet, doğum tarihi, [II1] formun URL adresi, formun doldurulduğu andaki IP adresi, cihaz bilgisi, internet tarayıcısı bilgisi, gönderilen ve Firma Kısa Numara ve Anahtar Kelimesine gelen mesajlar gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Columbia mağazalarından, Columbia Dünyası programına katılım sağlayan franchise bayilerinden ya da www.columbia.com.tr internet sitesinden Columbia Kart kullanarak alışveriş yaparken vermiş olduğunuz veriler, alışveriş kayıtlarınız, doldurmuş olduğunuz formlar veya mağaza görevlisi aracılığı ile onayınız dâhilinde alınan kişisel verileriniz Gözalan tarafından işlenmektedir.

3.       Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Şirket tarafından “İşlenen Kişisel Veriler” kısmında belirtmiş olduğumuz kişisel verileriniz KVKK m. 5’te belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak KVKK m. 4’te belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz;

(i)                  Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’ndan ve vergi mevzuatından kaynaklanan hukuki yükümlülükleri yerine getirmek ve tüketici başvurularını cevaplamak amacıyla hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi sebebine istinaden,

(ii)                Üyelik kaydının gerçekleştirilebilmesi, şifrenin unutulması halinde şifre sıfırlama işlemi için gerekli yönlendirmenin yapılabilmesi amacıyla sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebine istinaden,

(iii)               Yasal prosedürlerle ilgili durumlar ya da hukuki tavsiye alma da dâhil olmak üzere, anlaşmazlıkların ve hukuk davaların çözüme kavuşturulması, yasal hak taleplerinde bulunulması veya dava açılması ya da müdafaa edilmesi, muhtemel bir uyuşmazlıkta ispat külfetinin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine istinaden,

(iv)               Elektronik Ticaret Kanunu uyarınca iznin olması durumunda e-posta ve cep telefonu numarası gibi iletişim bilgileriniz sizlerle iletişim, reklam ve pazarlama faaliyetleri sürdürerek müşterilere yeni çıkan ürünler ve kampanyalar hakkında bilgilendirmede bulunulabilmesi ve koşu grubu faaliyetleri gibi sosyal aktiviteler dahil ticari ve ticari olmayan her türlü amaçla iletişime geçilebilmesi,

(v)                Paylaşmanız halinde şehir, cinsiyet ve doğum tarihine ilişkin veriler reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kullanım özellikleri uyarınca kişiye özel reklam ve pazarlama faaliyetleri ve doğum günleri gibi özel günlerde kişiye özel indirim, kampanya gibi kişiselleştirilmiş fiyatlar uygulanabilmesi,

(vi)               İletişim ve satın alınan ürün bilgileriniz müşteri veri tabanı oluşturmak, müşteri deneyiminin artırılabilmesi ve kişiselleştirilebilmesi için müşteri sistemimize kaydedilebilmesi, ürünlere kolay erişim sağlanması, üyeliğe ilişkin olarak gerekli hallerde İlgili Kişi ile iletişime geçilebilmesi amacıyla açık rızanızın varlığı hukuki sebebine istinaden ve

(vii)             Şirket nezdindeki verilerimizin yönetilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, e- postaların dağıtılması, araştırma ve analiz amacıyla, marka ve ürün promosyonları ile belirli hizmetlerin ve özelliklerin yönetilmesi amacıyla açık rızanızın varlığı hukuki sebebine dayalı olarak

İşlenebilmektedir. Bu Kişisel Verileriniz yukarıdaki amaçlar doğrultusunda gerektiği sürece doğru ve güncel tutulmakta, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılmakta ve hukuka uygun olarak belirlediğimiz makul saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.


4.       İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Gözalan halefleri, servis sağlayıcıları- tedarikçileri ve belirleyecekleri diğer üçüncü kişiler/kuruluşlar sizlere ulaşmak ve hizmet kalitesini arttırabilmek için vermiş olduğunuz bilgileri kullanma ve bu bilgileri aktarma ihtiyacı duyabilir.

Toplanan kişisel verileriniz,

-       Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, sipariş takibinin ve sipariş ile ilgili gerekli işlemlerin yapılabilmesi, ürünün belirtmiş olduğu adrese gönderilebilmesi, ödemelerin tahsil edilmesi, fatura ve sevk irsaliyesi düzenlenmesi, satın alınan ürünlerin kargolanması, amacıyla sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebine istinaden,

-       Şirket nezdindeki verilerimizin yönetilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, e- postaların dağıtılması, araştırma ve analiz amacıyla, marka ve ürün promosyonları ile belirli hizmetlerin ve özelliklerin yönetilmesi amacıyla açık rızanızın varlığı hukuki sebebine istinaden,

-       Elektronik Ticaret Kanunu uyarınca iznin olması durumunda reklam ve pazarlama faaliyetleri sürdürerek müşterilere yeni çıkan ürünler ve kampanyalar hakkında bilgilendirmede bulunmak, koşu grubu faaliyetleri gibi sosyal aktiviteler dahil ticari ve ticari olmayan her türlü amaçla iletişime geçilmesi amacıyla açık rızanızın varlığı hukuki sebebine istinaden

-       Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, İdari taleplere, mahkeme kararlarına ya da kanuna uymak, hizmetlerimizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını ya da hizmetlerin Kullanım Koşullarının ve politikalarımızın ihlal edilmesini önlemek, 3. kişilerin iddia/taleplerine karşı kendimizi savunmak ve dolandırıcılıkla mücadeleye ya da soruşturmaya destek olmak, (ör., Sahtecilik, hırsızlık ) amacıyla bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine istinaden

kişisel veri işleyen 3. kişi hizmet sağlayıcılarla;  veri işlenmesi amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, Banka Pos uygulayıcılarına, kargo şirketlerine kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere  KVKK’nın 8. maddesi başta olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak ülke sınırları içinde ikamet eden üçüncü şahıslara aktarabilir.

Şirketimiz bünyesinde, yalnızca yukarıda belirtilen amaçları yerine getirmek için kişisel verilerinize ihtiyaç duyan kişi ve kuruluşlar bu tür verilere erişim sağlayacaktır. Aynı zamanda Şirketler grubumuz, iştiraklerimiz ve hissedarlarımız içinde, kişisel verileriniz, şirket grubu içindeki bağlı kuruluşlar için merkezi olarak önemli görevleri yerine getiren veya organizasyon yapısı temelinde şirketler arası işlevleri yerine getirenlere veya yukarıda yer verilen amaçlar çerçevesinde, gerekli olması halinde aktarılacaktır.

Ek olarak; Kişisel Verileriniz açık rızanızın varlığı hukuki sebebine istinaden;

-       Columbia Dünyası üyeliğinizin ve vermiş olduğunuzun izinlerin yönetilmesi,

-       Columbia Dünyası üyeliğiniz kapsamında kişiselleştirilmiş indirim, kampanya ve fiyatların sunulması, internet sitesi içi segment, kurgu ve anlık bildirimlerin gönderimi,

-       Columbia Dünyası üyeliğiniz kapsamında e-posta izin yönetim sürecinin yürütülmesi, e-posta gönderimlerinin yapılması,

-       Columbia Dünyası üyeliğiniz kapsamında üyeye özel ürün önerilerinin yapılabilmesi ve arama motorunda kullanıcı yönlendirmelerinin yapılabilmesi,

-       Kargo şirketi tercihine bağlı olarak satın alınan ürünlerin kargolanması kapsamında ad-soyad, kargo adresi, fatura adresi, sipariş numarası gibi bilgileriniz siparişlerin ulaştırılabilmesi,

-       Şirket nezdindeki verilerimizin yönetilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, e- postaların dağıtılması, araştırma ve analiz amacıyla, marka ve ürün promosyonları ile belirli hizmetlerin ve özelliklerin yönetilmesi

amacıyla hizmet almakta olduğumuz veri işleyen sıfatını haiz 3. Kişi hizmet sağlayıcıların (tedarikçilerin) altyapı hizmetlerinin (bulut kullanımı gibi) yurtdışında olması sebebiyle KVKK’nın 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, veri güvenliği tedbirleri gözetilerek yurt dışına aktarılabilecektir.

5.       Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve sizlere ürün ve hizmet sunabilmek ve süreçlerimizi iyileştirebilmek amacıyla Gözalan tarafından; Columbia mağazalarını veya Columbia Dünyası programına katılım sağlayan franchise bayilerini ziyaret ederek ya da www.columbia.com.tr internet sitesinden doğrudan kişisel verilerinizi paylaşarak Columbia Kart oluşturmanız, kullanmanız, SMS/eposta listelerimize kayıt olmanız veya kasa çalışanına bilgi vererek, müşteri hizmetleri ile görüşmeleriniz sırasında form ve alanlar vasıtası ile doldurmuş̧ olduğunuz belgeler ve mağaza içi kameralar ile ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak otomatik olan /olmayan yollarla toplanmaktadır.

6.       İşlenen Kişisel Verilerinize Dair Kanuni Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ve sorularınızı, sizi tanımamıza ve iletişime geçebilmemize yardımcı olabilecek şekilde kimlik, telefon, adres bilgilerinizi de ekleyerek yazılı ve imzalı olarak 2. maddede yer alan şirket merkezi adresine posta ile taahhütlü gönderebilir, şahsen başvurunuzu teslim edebilir veya ilgili başvurunuzu musterihizmetleri@gozalangroup.com.tr  vasıtası ile tarafımıza iletebilirsiniz. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir: i. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, vi. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.