Yeni gelenleri gördün mü? Alışverişe Başla! ›

Üyelik Sözleşmesi

Columbia Dünyası Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Gözalan Şirketler Grubu, Müşteri ve Potansiyel Müşterilerinin kişisel verilerinin güvenliliğini ve gizliliğini önemsemektedir. Gözalan Şirketler Grubu bünyesinde yer alan şirketler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.


1.Veri Sorumlusu

‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın uygulanması bakımından Columbia mağaza ve internet sitelerinde geçerli olan COLUMBİACARD’ın kullanımına bağlı olarak toplanan kişisel veriler bakımından Gözalan Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. (“Gözalan”) “veri sorumlusu” olacaktır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde anonim şirket olarak kurulmuş ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 7077-5 sicil numarası ile kayıtlı, 0410071620700019 Mersis Numaralı, şirket merkezi Karayolları Mah. 563 Sk. No:1A/A Küçükköy-Gaziosmanpaşa/İSTANBUL adresinde bulunan Gözalan Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.


2.İşlenen Kişisel Veriler

Tarafınıza ait kişisel veriler, öncelikli olarak ad, soyad, iletişim bilgileri, şehir, cinsiyet, doğum tarihi, formun URL adresi, formun doldurulduğu andaki coğrafi adres bilgisi, IP adresi, cihaz bilgisi, internet tarayıcısı bilgisi, gönderilen ve Firma Kısa Numara ve Anahtar Kelimesine gelen mesajlar gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Columbia mağazalarından ya da internet sitesinden COLUMBİACARD kullanarak alışveriş yaparken vermiş olduğunuz veriler, alışveriş kayıtlarınız, doldurmuş olduğunuz formlar veya mağaza görevlisi aracılığı ile onayınız dâhilinde alınan kişisel verileriniz Gözalan tarafından işlenmektedir.


3.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

  • Sözleşmenin kurulması veya ifası hukuki sebebine dayalı olarak mesafeli satış sözleşmesinin kurulması, satın alınan ürünlerin gönderilmesi, ödemelerin gerçekleştirilmesi, fatura sürecinin yürütülebilmesi, müşteri taleplerinin yönetilmesi amaçlarıyla;
  • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak Başta KVKK olmak üzere, 6098 Saylı Türk Borçlar Kanunu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak Tüketici ve KVKK mevzuatı kapsamında ilgili kişi taleplerinin yanıtlanması, yasal prosedürlerle ilgili durumlar ya da hukuki tavsiye alma da dâhil olmak üzere, Şirket’in haklarının kullanılmasının sağlanması, muhtemel bir uyuşmazlık halinde ispat yükünün yerine getirilmesi amaçlarıyla
  • Açık rıza hukuki sebebine dayanarak müşteri veri tabanı oluşturmak, reklam ve pazarlama faaliyetleri sürdürerek müşterilere yeni çıkan ürünler ve kampanyalar hakkında bilgilendirmede bulunmak, paylaşılması halinde şehir, cinsiyet ve doğum tarihine ilişkin veriler reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kullanım özellikleri uyarınca kişiye özel reklam ve pazarlama faaliyetleri ve doğum günlerinde kişiye özel indirim uygulanabilmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir.


4.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı ile kişisel veri işleyen 3. kişi hizmet sağlayıcılarla; örneğin, kendi verilerimizin yönetilmesi, e-postaların dağıtılması, araştırma ve analiz amacıyla, marka ve ürün promosyonları ile belirli hizmetlerin ve özelliklerin yönetilmesi, ödemelerin tahsil edilmesi konusunda veri işlenmesi amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, Banka Pos uygulayıcılarına, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, gerekli olduğu ölçüde,

(i) idari taleplere, mahkeme kararlarına ya da kanuna uymak,

(ii) Hizmetlerimizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını ya da Hizmetlerin Kullanım Koşullarının ve politikalarımızın ihlal edilmesini önlemek,

(iii) 3. kişilerin iddia/taleplerine karşı kendimizi savunmak ve

(iv) Dolandırıcılıkla mücadeleye ya da soruşturmaya destek olmak, (ör., Sahtecilik, hırsızlık ) amacıyla, KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, aynı zamanda internet sitemiz üzerinden sizlere ürün ve hizmet sunulabilmesi adına işbirliği içerisinde olduğumuz yazılım firmasının alt yapı hizmetlerini yurt dışında mukim AWS aracılığıyla sağlaması ve bulut hizmetlerinin yurt dışında mukim AWS tarafından sağlanması sebepleriyle, açık rızanıza dayalı olarak, KVKK’nın 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, veri güvenliği tedbirleri gözetilerek yurt dışına aktarılabilecektir.


5.Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve sizlere ürün ve hizmet sunabilmek ve süreçlerimizi iyileştirebilmek amacıyla Gözalan tarafından; Columbia mağazalarını ziyaret ederek ya da internet sitesinden doğrudan kişisel verilerinizi paylaşarak COLUMBİACARD üyeliği oluşturmanız, kullanmanız, SMS/eposta listelerimize kayıt olmanız ya da ürün almanız halinde ödeme sırasında, müşteri hizmetleri ile görüşmeleriniz sırasında form ve alanlar vasıtası ile doldurmuş̧ olduğunuz belgeler ile ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak otomatik olan /olmayan yollarla toplanmaktadır. 

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında,

(i) bir sözleşmenin kurulması ve ifa edilebilmesi için kişisel veri işlemenin zorunlu olması,

(ii) Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması

(iii) kanunlarda açıkça öngörülmesi

(iv) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması ve

(v) açık rıza hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.


6.İşlenen Kişisel Verilerinize Dair Kanunu Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ve sorularınızı, sizi tanımamıza ve iletişime geçebilmemize yardımcı olabilecek şekilde kimlik, telefon, adres bilgilerinizi de ekleyerek yazılı ve imzalı olarak 2. maddede yer alan şirket merkezi adresine posta ile taahhütlü gönderebilir, şahsen başvurunuzu teslim edebilir veya ilgili başvurunuzu musterihizmetleri@gozalan.com.tr vasıtası ile tarafımıza iletebilirsiniz. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

i. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vi. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.