Üyelik Sözleşmesi

COLUMBIA DÜNYASI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR:

Bir tarafta Karayolları Mah.563. Sok No. 1A/1 Küçükköy-Gaziosmanpaşa/İSTANBUL adresinde bulunan Gözalan Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. (“GÖZALAN”) ile diğer tarafta, yukarıda bilgileri yer alan (“ÜYE”) aşağıdaki şartlarla bir üyelik anlaşmasına girmektedirler.

 

MADDE 2- TANIMLAR:

GÖZALAN             : Gözalan Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.

İnternet Sitesi          : https://www.columbia.com.tr/

Columbia Dünyası  : Gözalan tarafından düzenlenen ve üyelere topladıkları indirim imkânı veren kampanya programını,

Columbia Kart       : Üyelere, Columbia indirimli ürün alma imkânı veren “Columbia Kart” isimli sanal kartı,

İndirim                     : Ücreti ödenerek alınan ürün karşılığında program için hesaplama birimi gerçekleştirilen ürün bazında verilen indirim,

Üye/Müşteri             : Yukarıda isim ve adresi belirtilen ve Columbia Dünyası programından yararlanan üyeleri ifade eder.

 

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu Sözleşme, Columbia markasını tercih ettikleri için çeşitli avantajlar sunmak üzere yapılmakta olan Columbia Dünyası programının kullanım koşulları, tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 

MADDE 4- ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

1.         Üye, Columbia Kart için, ilk kez üye olurken ve daha sonrasında da üyelik için verdiği bütün bilgilerin doğru ve tam olduğunu, Sözleşme’de belirtilen bilgilere göre teslimatlarının yapılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, formda beyan ettiği bilgilerin değişmesi durumunda bilgilerini güncellemekle yükümlüdür. Bilgilerin güncellenmemesi sonucu doğabilecek hatalardan ve bu hatalar sonucu doğabilecek zararlardan Üye sorumludur.

2.         İşbu Sözleşme’nin elektronik ortamda kabul edilmesi ile Sözleşme’de yer alan şartlar kabul edilmiş sayılır.

3.         Columbia Kart hamili kart üyelik formunu imzalamasa dahi, kartın ilk kullanımı ile Columbia Dünyası programı genel şartları ile GÖZALAN tarafından belirlenen kampanya koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

4.         Columbia Kart üyeliği kişiye özeldir, başkasına kullandırılamaz.

5.         Columbia Dünyası programı kapsamında oluşturulan ve işbu Sözleşme’ye konu olan kart, sanal olarak faaliyet gösterecek nitelikte olup üyenin kayıt anında belirtmiş olduğu telefon numarasına tanımlanacaktır. Columbia Kart GÖZALAN tarafından her daim, Üye’nin herhangi bir talebi olmaksızın fiziki kart haline dönüştürülebilir. Ancak üye kartın fiziki olarak basılmasını talep etmeyecektir.

6.         Üye, GÖZALAN tarafından kendisine fiziki kart çıkarılması halinde Kartı iyi durumda tutmak ve kullanım amacına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Kartın kullanım amacına aykırı olarak kullanılması vb. durumları tespit etmesi halinde, GÖZALAN kartın iadesini talep edebilir, karta el koyabilir, kartı iptal ederek kullanılmasını durdurabilir. Ayrıca kartın, haksız olarak gelir elde etmek amacıyla kullanıldığının tespiti halinde, GÖZALAN, kartı kullanan ve/veya kullandıran kişiler hakkında kanuni yollara başvuracaktır.

7.         Üye, telefon numarası ile Columbia ürünlerinin satıldığı Mağaza ve/veya Columbia Dünyası programına katılım sağlamış franchise mağaza veya İnternet Sitesinden alışveriş yapabilir.

8.         Üye, yaratılması halinde kendisi tarafından belirlenen şifreyi hiçbir surette başkaları ile paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye'nin şifresinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı; Üye’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla GÖZALAN'ın, doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

9.         Üye, İnternet Sitesini sadece kişisel kullanımı için ziyaret edeceğini, görüntüleyeceğini ve kullanacağını, bunun haricinde İnternet Sitesi sayfalarını hiçbir suretle kopyalama hakkına sahip olmadığını kabul ve taahhüt eder.

10.     Üye, GÖZALAN tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, İnternet Sitesinde yayınlanan bilgi ve içeriği, tanıtıcı bilgileri almayacağını ve başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 5- KİŞİSEL VERİLER

1.      Üye; Columbia Dünyası Programı kapsamında vermiş olduğu bilgilerin doğru, tam olduğunu kabul, beyan, taahhüt eder.

2.      GÖZALAN; KVKK uyarınca işbu Sözleşmeye ek (EK1- Columbia Dünyası Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni) olarak sunulmuş olan Columbia Dünyası Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen şekilde yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.      Üye tarafından üçüncü kişi adına bir ürün ya da hediye niteliğinde çek, kart satın alınması halinde paylaşılan üçüncü kişiye ait bilgiler ürünün doğru şekilde kişiye teslim edilmesi ve bu durumun kontrol edilmesi dışında kullanmayacaktır. Bu bilgilerin iletilmiş olması ile ilgili olarak bütün sorumluluk Üye’ye aittir.

 

MADDE 6- ÖZEL İNDİRİM ve KAMPANYALAR İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

1.      Columbia Kart kullanımı ile kazanılacak indirim oranını GÖZALAN serbestçe kendisi belirler. Hesabın ödüle dönüştürülmesinde GÖZALAN’ın kurallarının geçerli olduğunu, kazanılan indirimin ne zaman ve hangi koşullar altında kullanılacağı konusunda GÖZALAN’ın belirleyici olacağını Üye kabul ve beyan eder.

2.      Kazanılan indirim kullanılma süreleri GÖZALAN tarafından belirlenir.

3.      Her Üye’nin, kişisel hesabı bulunur. İndirim hakları herhangi bir şekilde diğer bir Üye’nin hesabına devredilemez.

4.      Columbia Kart kredi kartı olarak kullanılamaz ve Columbia Kart ile ödeme yapılamaz.

5.      Her alışveriş sonrası kazanılan indirim hakkı üye kartına yüklenme süresi GÖZALAN tarafından belirlenir ve alışveriş esnasında kullanılabilinir.

6.      Üye, indirim haklarının doğru bir şekilde hesabına kaydedilebilmesi ürün alışverişi sırasında Columbia Kart Üye numarasını veya telefon numarasını belirtmelidir.

7.      Üye, kazandığı indirimini; telefon numarası ile İnternet Sitesinden ve/veya GÖZALAN’dan öğrenebilir.

8.      GÖZALAN, Üye’nin indirim hak kazanıp kazanmadığını belirleyecek tek yetkilidir.

9.      Columbia Dünyası programı sadece Türkiye sınırları içerisinde yurtiçi alışverişleri kapsamaktadır.

10.  İndirimler, GÖZALAN tarafından belirlenen tarih veya belirlediği koşullara göre kazanılabilir ve Üye, indirim kullanılacak alışveriş için minimum 0.01 TL fatura kesilmesini kabul eder.

11.  Alınan ücretsiz veya indirimli ürün iptali veya iadesi karşılığında GÖZALAN tarafından Üye’ye herhangi bir ödeme yapılmaz.

12.  GÖZALAN üyelerin ve üçüncü şahısların Columbia Kart Programından kazandıkları ödüllere ilişkin olarak tabi oldukları vergi ve harçlar ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez.

13.  Columbia Kart iptali durumunda indirim hakları sıfırlanacaktır. Bununla ilgili geriye dönük bir hak iddia edilemez.

14.  Üye aktif dahi olsa üyeye önceden bildirim şartı olmadan Columbia Kart hakları sıfırlanabilecektir.

15.  GÖZALAN tarafından Columbia Dünyası programı kapsamında sağlanan avantajlar yalnızca gerçek kişi olan bireysel müşterilere sunulmaktadır. GÖZALAN tarafından sağlanan avantajlar kesinlikle kişiseldir; avantajlardan ve İnternet Sitesinden ilan edilen ve GÖZALAN’ın zaman zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını elinde saklı tuttuğu kampanyalardan yalnızca Üye’nin kendisi yararlanabilir. İşbu kullanım koşulları uyarınca Üye’ye Columbia Dünyası programı kapsamında sağlanan hak ve avantajların üçüncü kişilere devri yasaktır.

16.  Üye’ye ait yalnızca bir üyelik hesabı olabilir. Bu nedenle bir e-posta adresi veya cep telefonu numarasının birden fazla üyeliğe bağlanması durumunda, GÖZALAN söz konusu üyelikleri birleştirme hakkına sahiptir. Birkaç üyeliği tek bir üyelikte toplanabilir ve üyelik statüsü bu koşullar altında güncellenebilir. GÖZALAN, herhangi bir müşterisinin GÖZALAN tarafından İnternet Sitesinden ilan edilen ve GÖZALAN’ın zaman zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını elinde saklı tuttuğu kampanyalardan birden fazla üyelik ile yararlanmaya çalıştığını tespit etmesi halinde söz konusu kampanyaları durdurma, Üye’nin kampanyalardan yararlanmasını engelleme ve üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda sorumluluk Üye’ye aittir, bu durumdan GÖZALAN hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

17.  GÖZALAN tarafından Columbia Dünyası programı çerçevesinde Üye’ye sağlanan hizmet ve menfaatler ile GÖZALAN tarafından İnternet Sitesinde ilan edilen ve GÖZALAN’ın zaman zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını elinde saklı tuttuğu kampanya koşulları uyarınca sağlanan hediye ve avantajlar herhangi bir şekilde paraya çevrilemez, devredilemez, Üye bunlara ilişkin bir ödeme talebinde bulunamaz.

18.  İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin sona ermesi veya feshi halinde Üye’nin üyeliği ve Columbia Dünyası programı kapsamındaki kampanyalara katılım hakkı da sona erer.

 

MADDE 7- GENEL ŞARTLAR:

1.      Columbia Kart ücretsizdir. GÖZALAN işbu programda ve uygulama esaslarında Üye’ye bildirmeden tek taraflı olarak, kısmen veya tamamen kampanya veya üyelik koşullarında değişiklik yapma ve/veya mevcut kampanya ve koşulları yürürlükten kaldırma hakkına sahiptir. Üye işbu durumda GÖZALAN’dan herhangi bir talepte bulunamaz. GÖZALAN Columbia Dünyası programı çerçevesinde vereceği ödüllerin devamlı suretle mevcut olacağı, her zaman aynı miktar indirim karşılık aynı ödülün kazanılacağı ve Üye’nin ödülünü mutlaka talep ettiği üründe kullanabileceği hususlarını garanti etmez. Bu program; GÖZALAN’ın kesin bir taahhüt ve yükümlülüğü olduğu anlamına gelmeyip, GÖZALAN tarafından iş ve faaliyet planına göre imkân olduğu takdirde uygulanacaktır.

2.      GÖZALAN Columbia Dünyası Üyesinin, işbu Columbia Dünyası Üyelik Sözleşmesi’nde belirlenen hükümlere kısmen veya tamamen herhangi bir şekil ve surette aykırı davrandığının GÖZALAN tarafından tespiti halinde, GÖZALAN kendisinin bu yüzden maruz kaldığı her türlü zararın tazminini Üye’den talep etme hakkına sahip olduğu gibi; isterse Üye’nin üyeliğine son verilebilir, Üye’nin, o zamana kadar topladığı ödüller geçersiz sayılabilir.

3.      GÖZALAN, İnternet Sitesinin kesintisiz veya hatasız olarak çalışacağını ya da İnternet Sitesinin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da İnternet Sitesine erişim sağlanmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. İnternet Sitesi ve içeriği 'olduğu gibi' ve 'mevcut haliyle' esasında sunulmaktadır.

4.      İnternetin açık bir ortam olması sebebiyle GÖZALAN, Üye’nin hiçbir virüs veya zararlı yazılıma maruz kalmayacağını garanti etmemekle birlikte, böyle bir durumun yaşanmaması adına gerekli teknik tedbirleri alacaktır.

5.      GÖZALAN, İnternet Sitesinin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar, İnternet Sitesinin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. GÖZALAN, yukarıda sayılanlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve ceza-i tazminatlar da dahil olmak üzere, bu İnternet Sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

6.      İnternet sitesine ait her türlü fikri mülkiyet hakkı (İnternet Sitesinde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb) münhasıran GÖZALAN’ın mülkiyetindedir/ GÖZALAN kullanım hakkına sahiptir. İnternet sitesinde sunulan fikri mülkiyetin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, çevirim içi olarak ya da diğer yöntemler kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na aykırı olacak ve hukuki ve cezai yaptırıma maruz kalacaktır.

 

MADDE 8- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

1.      GÖZALAN, Üye ile aralarındaki anlaşma ilişkisini her zaman için feshetme hakkını saklı tutar. Aşağıda sayılan hallerde üyelik otomatik olarak sona erecektir:

          i.      Üye’nin işbu genel kural ve koşullara uymaması,

        ii.     Üye’nin yanlış bilgi vermesi,

     iii.      Üye’nin birbirini takip eden 5 sene içerisinde programdan hiç işlem yapmaması,

      iv.      Programın herhangi bir sebeple yürürlükten kaldırılması,

        v.     GÖZALAN’ın tek taraflı takdir ve kararı.

2.      GÖZALAN tarafından gerekli görülen tüm diğer sebeplerden dolayı üyeliğin bu ve benzeri şekillerde sona ermesi durumunda GÖZALAN’ın Üye’ye karşı kazanılmış indirim veya diğer herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.      Üye, Columbia Dünyası programının değiştirilmesi, iptal edilmesi, uygulamadan kaldırılması, ödül sisteminin niteliğinin veya yapısının değiştirilmesi ve diğer sebeplerden dolayı GÖZALAN’dan hiçbir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 

MADDE 9- SÖZLEŞME’NİN FESHİ:

1.      Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya kanuni fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın feshedilebileceği gibi GÖZALAN tarafından da her daim tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedilebilir.

2.      Sözleşmenin feshi halinde sözleşme hükümleri kendiliğinden hükümsüz kalacak olmakla beraber, sözleşmenin içerik olarak fesih sonrası zamanları da kapsadığı anlaşılan hükümleri (Örneğin; üyelerin sorumluluğu vb. hususlar) fesih sonrasında da geçerliliklerini koruyacaklardır.

 

MADDE 10- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ: 

1.      İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

2.      Üye, Üyelik Sözleşmesi’nde maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili  verdiği, bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan ve taahhüt eder.