Sözleşmeler

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR


1.1. İşbu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan ALICI'nın,SATICI tarafından işletilmekte olan www.Columbia.com.tr; (bundan sonra WEB SİTESİ olarak anılacaktır) web sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde yasal mevzuat hükümleri uygulanır.

1.2. ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.Columbia.com.tr sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

1.3. SATICI BİLGİLERİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI:

Ünvanı :

GÖZALAN MAĞAZACILIK TEKSTİL VE SANAYİ A.Ş. (Bundan böyle "SATICI" olarak anılacaktır)

Adresi :

Küçükköy Karayolları Mah. 562/1 Sok. 34080 Gaziosmanpaşa / İstanbul

Telefon :

 0850 200 11 41

1.2- ALICI:

Adı Soyadı :

Adresi :

Telefon :

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN TARİHİ 
2.1. İşbu sözleşme ALICI'nın WEB SİTESİ üzerinde siparişinin tamamlandığı tarihte taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyası ALICI eposta adresine gönderilmiştir.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER 
2.1. İşbu sözleşme ALICI'nın WEB SİTESİ üzerinde siparişinin tamamlandığı tarihte taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyası ALICI eposta adresine gönderilmiştir.

Ürün ismi

Fiyat

Adet

Toplam

MADDE 4 - ÜRÜNLERİN TESLİMATI 
4.1. ÜRÜN, ALICI'nın İNTERNET SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 30 gün içinde teslim edilir, zorunluluk arz eden hallerde bu süre Alıcıya daha önceden yazılı olarak bildirilmesi kaydıyla 10 gün uzayabilir. Teslim masrafları Alıcıya aittir.

Ödeme Şekli :

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi :

Kargo Ücreti :4.2. ÜRÜN, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz

4.3. ALICI, ÜRÜN'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN'ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

MADDE 5 - ÖDEME ŞEKLİ
5.1. ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme'nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI'nın temerrüdü durumunda aylık %2.5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.

MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER
6.1. ALICI, İNTERNET SİTESİ'nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

6.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici'ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.7. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ÜRÜN en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. SATICI'nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

6.8. ÜRÜN'ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

MADDE 7 - CAYMA HAKKI 7.1. SATICI, ALICI'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI'ya veya ürün sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder.

7.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ÜRÜN'ün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ÜRÜN bedeli ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

7.3. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

7.4. ALICI'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ÜRÜN söz konusu olduğunda ALICI cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 8 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
8.1. Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

8.2. Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.

Her türlü Kozmetik Ürün - İç Giyim Ürünleri - Her Türlü Kişisel Bakım Ürünü - Her türlü yazılım ve programlar - DVD, VCD, CD ve kasetler - Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)

MADDE 9 - DELİL ANLAŞMASI VE YETKİL'İ MAHKEME
9.1. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI'nın ve SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

9.2. ALICI bu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Web Sitesi üzerinden Alıcı tarafça Sözleşme'nin okunması, koşullarının kabul edilmek edilmesi akabinde Sözleşme konusu Ürünlerin Siparişinin Satıcıya verilmesi usulü çerçevesinde Siparişin verildiği tarihte imzalanmış ve yürürlüğe girmiş addolunur.

Üyelik Sözleşmesi

ŞARTLAR VE KOŞULLAR
Sayın Kullanıcı, sitemizi ziyaret etmekle site ile ilgili olarak olarak Gözalan Yönetim Danışmanlık A.Ş, Gözalan Mağazacılık Tekstil ve San. A.Ş., Alan İnşaat Turizm Tekstil Alternatif Sporlar ve Spor Malzemeleri Tic. A.Ş., Con-Teks İç ve Dış Ticaret A.Ş., Gözalan Otelcilik ve Turizm A.Ş., Pera Kamis Hazır Giyim Ticaret Anonim Şirketi de dahil ve fakat bu şirketlerle sınırlı olmamak üzere Gözalan Şirketler grubuna gelecekte dahil olacak yeni şirketleri de içerecek Gözalan Şirketler Grubu’nun (“Gözalan Şirketler Grubu”) belirlediği şartları kabul etmiş bulunmaktasınız. Sitemizi ziyaret ettiğiniz ve Gözalan Grup Markalarına (Columbia, Sorel, Mustang Jeans, Mountain Hardwear, Asports, Camicissima da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Gözalan Şirketler Grubu bünyesine halihazırda yetkili satıcılığı/distribütörlüğü yapılan ve/veya gelecekte marka karmasına katılacak olan yerli ve yabancı markaların tümünü ifade eder) (“Gözalan Grup Markaları”) ve ürünlerine göstermiş olduğunuz ilgi için sizlere teşekkür ederiz.
Gözalan Şirketler Grubu önceden haber vermeksizin ürünlerin içeriğini, özelliklerini, görsellerini ve fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Bu sitede kullanılan görseller ile Gözalan Şirketler Grubu mağazalarında farklılık bulunabilir, herhangi bir hak iddia edilemez. Sitede kullanılan görsellerde renk farklılıkları, standart dışında olan görseller olabilir.

RİSK VE SORUMLULUK
Siteyi kullanırken sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Gözalan Şirketler Grubu, sitede arıza, hata, virüs ya da bilgisayarınızı etkileyebilecek hataların olmadığını garanti edememektedir. Gözalan Şirketler Grubu sitedeki bilginin, bilgiyi görüntülediğiniz tarihte tamamen doğruluğunu garanti etmemektedir.

HAKLAR
Gözalan Şirketler Grubu’nun açıkça yazılı izni olmadan, internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Gözalan Grup Markaları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer markaların üzerinde Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarının bulunduğu her türlü isim, logo, ikon, teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, ve iş metotları ve bunlarla ilgili hiçbir materyal önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, şahsi amaçlar dışında kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Bu anlamda site sadece araştırılabilir ve kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda Gözalan Grup Markaları hakkında bilgi edinmek amacıyla yazılı çıktı alınabilir.

ÜRÜNLER VE FİYATLAR
Gözalan Şirketler Grubu ürünleri sürekli yenilenmekte ve fiyatlar dönem dönem değişebilmektedir. Bu nedenle, sitedeki tüm bilgiler zaman içinde değişebilir. Görüntülediğiniz tarihte sitedeki içerikler, özellikler, görseller, markalar ve fiyatlar bir sonraki görüntülemenizde farklılık gösterebilir. Kampanya ve özel çalışmalar nedeni ile güncellemeler yapılabilir.

KİŞİSEL BİLGİLER
Gözalan Şirketler Grubuna vereceğiniz kişisel bilgileriniz Gözalan Şirketler Grubu sorumluluğundadır. Toplanılan veriler, Gözalan Şirketler Grubu tarafından ilgili ürünlerin ve hizmetlerin doğru hedef kitlesine doğru şekilde ulaştırılması amacıyla; pazar araştırması yapabilmek, taleplerinize yanıt vermek; sizin de rızanız dahilinde siz müşterilerimize Gözalan Grup Markaları hakkında bilgi vermek, elektronik ticari iletiler aracılığıyla iş faaliyetleri geliştirmek ve desteklemek; Gözalan Grup Markalarıyla ilgili olarak sistemde kayıtlı bilgisi bulunan siz müşterilerimize elektronik iletişim araçları (SMS, e-posta vb.) aracılığıyla ticari bildirimlerde bulunmak gibi hizmet kalitesini artırmak hedefiyle kullanılmaktadır.

Satın almış olduğunuz ya da alacağınız ürünlerle ilgili satış sözleşmesi ya da akdedilecek herhangi bir sözleşme esnasında bilgileriniz sizin tarafınızdan verilmediği sürece tarafımızca kaydedilip işlenmeyecektir. İlgili sözleşmelerin yürürlüğe konabilmesi ve işlemlerin yapılabilmesi adına verileriniz veri sorumlusu support@inveon.com.tr kontrolünde Gözalan Şirketler Grubu müşteri veri tabanında kaydedilecektir.

Üçüncü şahısların ad ve hesabına asehven işlem yapmanız durumunda, bu şahıslarının bilgilerinin işlenmesi ve kullanımıyla ilgili açık rızalarının alınmamış olması nedeniyle Gözalan Şirketler Grubu herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Bunun yanı sıra başkası adına bir ürün ya da hediye niteliğinde çek, kart satın almış olduğunuz hallerde sizin tarafınızdan verilmiş olan üçüncü kişiye ait bilgiler ürünün doğru bir şekilde kişiye teslim edilmesi ve bunun kontrol edilmesi dışında kullanılmayacaktır.

Söz konusu kişisel bilgilerin sahibi olmanız nedeniyle yukarıda bahsi geçen veri depolama ve kontrol birimine ve veri sorumlusuna; bilgilerinizin işlenip işlenmediğini işleniyorsa hangi amaçlar için işlendiğini öğrenme, verilerin kullanımının bu amaçlar doğrultusunda yapılıp yapılmadığını sorgulama, bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında ayrıntılı bilgi alma veya bilgilerin yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını öğrenme, bilgilerin eksik ya da yanlış işlendiği kanısında iseniz bunların düzeltilmesini talep etme, bilgilerinizin sistemden silinmesini veya anonim hale getirilmesini talep etme gibi konularda her zaman Gözalan Şirketler Grubuna başvurma hakkına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Belirtilen amaçlar doğrultusunda Gözalan Şirketler Grubu ve Gözalan Grup Markaları tarafından size ulaşmak için bize vermiş olduğunuz bilgileri ve kullanmak ve bu bilgileri aktarmak ihtiyacı duyabiliriz. Aktarım yapılması öncesinde, sistemimizde hali hazırda Columbia Omnicard ve benzeri herhangi bir kampanya veya sadakat programı gibi vasıtalarla kaydı bulunan üyelerimizin işlem öncesi onayları sistemde kayıtlı adreslerine gönderilecek elektronik iletiler aracılığıyla istenecek olup, üyeliğini daha sonra gerçekleştirecek olan müşterilerimizin vermiş oldukları bilgileri, Gözalan Şirketler Grubu tarafından yukarıda sayılı amaçlar doğrultusunda ilgili Gözalan Grup Markalarına ve şirketlerine aktarılabilecektir. İş bu Üyelik Sözleşmesini onaylamanız bu konuda açık onayınızın alındığının bir göstergesidir. İşlemlere onay verdikten sonra web sitesinin HESABIM kısmına giriş yaparak Columbia markası ve diğer Gözalan Grup Markaları için bu tür bildirimleri almakla ilgili tercihlerinizi değiştirebilir, dilediğiniz gibi düzenleyebilir, dilerseniz abonelikten de ayrılabilirsiniz.

BİLGİLERİN OTOMATİK OLARAK TOPLANMASI
Kişisel olmayan bilgiler siz siteyi kullandıkça otomatik olarak toplanabilir. Bu tür bilgiler kimliğiniz hakkında bilgi vermez, ancak Gözalan Şirketler Grubuna ve Gözalan Grup Markalarına ait web sitelerinin geliştirilmesinde kullanılabilir. Siteyi ziyaret ettiğinizde bu bilgiler bilgisayarınıza otomatik olarak "cookie - çerez" adı verilen küçük programlar kullanarak depolanabilir. "Çerezler" sayesinde siteye her girdiğinizde bilgileri tekrar ayarlamanıza gerek kalmaz. Bilgisayarınız istediğiniz takdirde "Çerezleri" engelleyebilir.
Sitelerden yapacağınız alışverişler esnasında tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Gözalan Şirketler Grubu'ndan bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarınca online olarak gerçekleştirilmektedir. Kart bilgilerinizi kaydetmeyi tercih etmeniz halinde, kartın işlem sonrasında başka yeni bir işlem için aktive edilmesi ve kullanılması için gerekli bilgilerin kullanılması yine sizin açık rızanıza bağlıdır. Bu sayede daha sonra yapacağınız alışverişlerde bilgilerinizin otomatik olarak doldurulmasını sağlayacak ve bu nedenle de her yeni işlemde kart bilgilerinizi yeniden girmeniz gerekmeyecek, bu bilgilerin daha sonraki alışverişler için geçerli ve aktif durumda olduğu kabul edilecektir. Bu işlemler esnasında Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler Gözalan Şirketler Grubu tarafından görülmez ve kaydedilmez. HESABIM Bölümünden kartınızla işlem yapılması için vermiş olduğunuz rızayı dilediğiniz takdirde geri çekebilirsiniz. Gözalan Şirketler Grubu kart bilgilerini uluslararası temel gizlilik ve güvenlik standartlarına uygun olarak depolar ve aktarır. Gözalan Şirketler Grubu’ndan kaynaklı bir ihlal olmaksızın ilgili bilgilerin üçüncü şahısların eline geçmesi halinde Gözalan Şirketler Grubu işbu işlemden sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte yapılan şüpheli işlemin tarafınızca tespiti halinde ilgili bankanız haricinde Gözalan Şirketler Grubu’na da ivedilikle bildirimde bulunmanızı rica ederiz. Bu sizin ve diğer müşterilerimizin güvenliği açısından bizim için önem arz etmektedir.

DİĞER SİTELERE BAĞLANTILAR
Sistemimizde Gözalan Şirketler Grubu haricinde üçüncü şahıslar/firmalar tarafından kontrol edilen siteden siteye olan bağlantılar bulunabilir. Gözalan Şirketler Grubu müşterinin tercihi doğrultusunda siteden siteye olan bağlantılar aracılığıyla giriş yaptığı/açılan herhangi bir sitenin içeriğinden sorumlu tutulamaz.

HAKKIMIZDA
Uyarı